do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Benedykta, Kariny, Olgi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Strona główna Aktualności

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

13 Styczeń 2020
kategoria:
Aktualności

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2020 roku.


Burmistrz Gminy Krzeszowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) działające na obszarze Gminy Krzeszowice, których statutowym celem działania jest ochrona  zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2020 roku.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice w 2020 roku  dostępny jest na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 oraz w Referacie Ochrony Środowiska, pl. F. Kulczyckiego 1, Segment A, pok. nr A1.
Konsultacje trwają od dnia 14.01.2020 r. do dnia 3.02.2020 r.
Uwagi można zgłaszać w wyznaczonym terminie:
- korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice,
- pisemnie na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ,
- faksem na numer (12) 252 08 91.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2020 konsultacje.pdf 20-01-13 12:50 701.72KB pobierz plik: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2020 konsultacje.pdf