przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Konsultacje projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033

09 Lipiec 2024
kategoria:
Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2024 poz. 324 ze zm.) oraz uchwałą nr IV/45/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27.06.2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033, Burmistrz Gminy Krzeszowice zaprasza mieszkańców gminy Krzeszowice, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz w Krakowie do zapoznania się z projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033 w ramach konsultacji społecznych.
Konsultacje potrwają od 08.07.2024 r. do 12.08.2024 r.
Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu aktualizacji Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu w formie elektronicznej na stronie: http://www.gminakrzeszowice.pl/lub papierowej, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”)
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uchwała Nr IV/45/2024 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033