przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Biny, Damazego, Waldemara
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10/st. 3
przejdź do stopki

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033

16 Marzec 2023
kategoria:
Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033”.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 225) oraz uchwałą nr LIV/601/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2022r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
zapraszam
mieszkańców gminy Krzeszowice, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz w Krakowie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033 w ramach konsultacji społecznych.
Konsultacje potrwają od 15.03.2023 r. do 18.04.2023 r.
Ponadto w czasie trwania konsultacji odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Termin i miejscu spotkania zaplanowano na dzień 12 kwietnia 2023 r., na godzinę 17.00, w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, w Sali Herbowej.
Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, w formie elektronicznej na stronie: http://www.gminakrzeszowice.pl/, lub papierowej, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”).
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Burmistrz Gminy Krzeszowice, 14 marca 2023 r.