przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kornela, Marii, Mirosławy
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Nabór na członków komisji konkursowych

19 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił nabór na członków komisji konkursowych,

wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, do otwartych konkursów ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, turystyki oraz ekologii i ochrony środowiska wraz z określeniem zasad działania tych komisji

Zarządzenie o naborze dostępne jest pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2222637,nabor-na-czlonkow-komisji-konkursowych-wskazywanych-przez-organizacje-pozarzadowe-lub-podmioty-do-ot.html