przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Jakuba, Stefana, Romy
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady śniegu
przejdź do stopki

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

16 Marzec 2022
kategoria:
Aktualności

Wszystkie osoby, które przekroczyły granicę Polsko-Ukraińską po 24.02.2022 r., mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

- W Gminie Krzeszowice wnioski o nadanie numeru PESEL można składać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, I piętro – pokój nr 108
- Obywatele, którzy będą się ubiegać o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie mogą załatwić sprawę po ustaleniu wizyty – tel.: 12 252 08 40
- Procedura składania wniosków o nadanie numeru PESEL:
Wniosek składa się osobiście, po ustaleniu wizyty;
Wniosek wypełnia osoba ubiegająca się o nadanie numeru PESEL;
Wniosek jest bezpłatny;
Wniosek musi być czytelnie wypełniony drukowanymi literami w alfabecie łacińskim oraz podpisany;
Należy posiadać ze sobą dokument, na podstawie którego została przekroczona granica;
Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe;
Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie(35x45mm);
Istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii w Krzeszowicach przy ul. Rynek 7 „Foto-Smereka” po wcześniejszym odebraniu zaświadczenia z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (pok. nr 108 ).
- Nadanie numeru PESEL dla dziecka:
Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę;
Potrzebne jest 1 zdjęcie (35x45mm);
W przypadku osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
- Wniosek https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
- Przyjmowanie wniosków po wcześniejszym umówieniu wizyty będzie odbywać się w godzinach pracy Urzędu.

НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

Усі особи, які перетнули польсько-український кордон у зв’язку з військовим конфліктом в Україні після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на отримання номеру PESEL У Gminie Krzeszowice (Ґміні Кшешовіце). Заяву на номер PESEL можна подати в Urzędzie Miejskim (Міському Управлінні) у Кшешовіце, 1 поверх - кімната 108. Заяви від осіб приймаються у призначений час після попереднього запису за номером телефону: 12 252 08 40
Графік роботи офісу:
Понеділок 7:30-17:00
Вівторок, Середа, Четвер 7:30-15:30
П’ятниця 7:30 -14:00
Програма є безкоштовною.
Порядок подання заяв на присвоєння номера PESEL (для дорослої особи):
Заява подається заявником особисто у призначений час, після попереднього запису;
Заяву на отримання номеру PESEL заповнює особа, яка її подає;
Заява повинна бути заповнена розбірливими великими літерами латинського алфавіту та підписана;
Ви повинні надати документ, на підставі якого перетнули кордон;
При подачі заяви знімаються відбитки пальців. Це не стосується дітей віком до 12 років і людей, у яких зняти відбитки пальців фізично неможливо;
До заяви необхідно додати одну фотографію (35x45 мм). Є можливість безкоштовно сфотографуватися в Кшешовіце за адресою вул. Rynek, 7 «Foto-Smereka». Попередньо необхідно отримати довідку від  Urzędzie Miejskim (Міського Управління) м. Кшешовіце (кім.108).
Надання номеру PESEL дитині:
Заява на дитину може бути подана одним із батьків, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною;

Людям старше 12 років зніматимуть відбитки пальців.