przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Maury, Milany, Tomasza
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

Odbiór odpadów komunalnych od kwietnia 2020 roku

24 Marzec 2020
kategoria:
Aktualności

20 marca podpisana została umowa pomiędzy Gminą Krzeszowice a Przedsiębiorstwem  Wielobranżowym „MIKI” (ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków)

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach.  Oferta wybrana została w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Okres obowiązywania umowy - do 19 marca 2021 r.
Umowa zakłada zapłatę za usługę na podstawie ilości ton odpadów odebranych od mieszkańców, dlatego tak ważna jest właściwa segregacja śmieci oraz znaczące ograniczenie ich ilości.
Harmonogramy wywozu dostępne są na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl/Gospodarka i środowisko/odpady