przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Delfiny, Marii, Wirginiusza
przejdź do stopki

Trwa nabór do projektu Proaktywni z POWER-em!

06 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności
 

Trwa nabór do  projektu „Proaktywni z POWER-em!”,

realizowanego przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt „Proaktywni z POWER-em ” skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 roku życia, zamieszkujących lub pracujących na terenie wsparcia tj. mieszkańcy miasta Krakowa i Tarnowa  oraz powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego.
a) Imigranci, reemigranci, należący co najmniej do jednej z grup:
• bierni zawodowo,
• bezrobotni
b) Osoby bierne zawodowo, w tym kategorii NEET, należące co najmniej jednej z grup:
• zamieszkujące obszar wiejski ( wg. DEGURBA) poza ZIT,
• rodziców powracających na rynek pracy,
• osoby z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu oferujemy:
• Płatne staże z możliwością zatrudnienia
• Bezpłatne szkolenie zawodowe
• Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
• Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
• Nabycie nowych umiejętności zawodowych
• Indywidualne doradztwo zawodowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

pl. Gen. Sikorskiego 2, 31-115 Kraków
Tel: 14 300 04 51, 579 517 630