przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Neleny, Romy
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Ważne dla organizacji pozarządowych

02 Listopad 2015
kategoria:
Aktualności

Na XII sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 29 października 2015 roku zostały podjęte uchwały: w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz uchwała w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania. Podstawowym trybem udzielania dotacji będą nadal otwarte konkursy ofert. Ponadto organizacje pozarządowe będą mogły starać się  o środki finansowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. tryb pozakonkursowy).

Celem podjętych uchwał jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój współpracy samorządu gminy z sektorem pozarządowym. Działania gminy i organizacji pozarządowych uzupełniają się, tworząc efektywne i skuteczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Przedmiotem współpracy finansowej gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami jest realizacja zadań publicznych w następujących obszarach:

 • kultury fizycznej,
 • promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • pomocy społecznej,
 • działania na rzecz seniorów,
 • promocji i wspierania wolontariatu,
 • turystyki,
 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka