przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kornela, Marii, Mirosławy
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Ważne dla planujących skorzystać z dofinansowania do odbioru azbestu w roku 2023

23 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności

Ważne dla osób planujących skorzystać z dofinansowania do odbioru azbestu w roku 2023


Wykorzystujący wyroby zawierające azbest (osoba fizyczna) jest zobowiązany wykonać inwentaryzację swojego azbestu oraz ocenę jego stanu.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011 nr 8 poz. 31). Druk informacji o wyrobach zawierających azbest, a także druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, należy złożyć do 31 stycznia do właściwego organu, tj. Burmistrza Gminy Krzeszowice.
Przedłożenie ww. dokumentów niezbędne jest, aby skorzystać w 2023 roku z dofinansowania do odbioru wyrobów zawierających azbest.
Druki informacji i oceny dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (www.gminakrzeszowice.pl/Odpady/Azbest) oraz w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej – Pl. F. Kulczyckiego 1, segment A, pokój nr 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 252 08 21.

Referat Gospodarki Komunalnej UMK