przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Gagrieli, Liwii, Leonarda
przejdź do stopki

Wyniki - Fundusz wkładów własnych

17 Lipiec 2019
kategoria:
Aktualności

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów z dziedziny kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych spoza budżetu Gminy Krzeszowice tzw. fundusz wkładów własnych, dofinansowano projekt pn. Godka w gminie Krzeszowice, realizowany przez Fundację Ósmy Dzień Tygodnia. W ramach ww. otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 68/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 28 lutego 2019 roku, pozostały wolne środki finansowe w kwocie 8 000 zł. Nabór ofert trwa w trybie ciągłym do dnia 30 listopada 2019 roku lub do wyczerpania  środków.

Zarządzenie