do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira
Strona główna Aktualności

Wyniki - Fundusz wkładów własnych

04 Listopad 2019
kategoria:
Aktualności

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów z dziedziny kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych spoza budżetu Gminy Krzeszowice tzw. fundusz wkładów własnych, dofinansowano projekt pn. X Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego, realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno.

W ramach ww. otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 68/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 28 lutego 2019 roku, pozostały wolne środki finansowe w kwocie 4 080 zł. Nabór ofert trwa w trybie ciągłym do dnia 30 listopada 2019 roku lub do wyczerpania  środków.

Zarządzenie