do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Marcelego, Walerii, Włodzimierza

Tryb pozakonkursowy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Krzeszowice może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wnioskodawca, ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych w ramach tzw. trybu pozakonkursowego zobowiązany jest wypełnić ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 570). Druk oferty do pobrania znajduje się poniżej.

Ofertę należy przygotować według następujących zasad:

a) formularz oferty należy opracować w języku polskim,
b) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełniane odręcznie nie będą rozpatrywane),
c) nie należy zmieniać układu pytań oferty,
d) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno  zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),
e) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność ofert, zwłaszcza z zakresie sposobu realizacji celów.

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym –  do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie

na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 570). Druk sprawozdania do pobrania znajduje się poniżej.

Oferty złożone w 2018 roku zgodnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:

1. Oferta Komitetu Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Zajęcia z zakresu kultury francuskiej - data publikacji oferty 26.02.2018

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 7 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: Zajęcia z zakresu kultury francuskiej-zawartego w ofercie Komitetu Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach

2. Oferta Komitetu Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Wydanie i promocja albumu muzycznego „Joga nocą” Zenona Mąsiora - data publikacji oferty 26.02.2018

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 7 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: Wydanie i promocja albumu muzycznego Joga nocą Zenona Mąsiora-zawartego w ofercie Komitetu Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach

3. Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Więzi” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Organizacja XI Gminnego Konkursu Historycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości na terenie sołectwa Filipowice - data publikacji oferty 5.03.2018

Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja XI Gminnego Konkursu Historycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości na terenie sołectwa Filipowice - zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Więzi"

 4. Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Więzi" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Piękno ukryte w ogrodach-najpiękniejsze ogrody Filipowic 2018 - data publikacji oferty 5.03.2018

Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Piękno ukryte w ogrodach - najpiękniejsze ogrody Filipowice 2018 - zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Więzi"

5. Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Więzi" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Organizacja zdrowego "Śniadania w plenerze" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Filipowicach - data publikacji oferty 5.03.2018

Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zdrowego "Śniadania w plenerze" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Filipowicach - zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Więzi"

6. Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Topór" Krzeszowice na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. 1 z 4 turniejów szermierczych dla dzieci "Puchar Żubrów" - data publikacji oferty 5.03.2018

Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1 z 4 turniejów szermierczych dla dzieci "Puchar Żubrów" - zawartego w ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Topór Krzeszowice"

7.Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. 40-lecie działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej na rzecz miejscowej społeczności – data publikacji oferty 07.03.2018

Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nieudzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: 40-lecie działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej na rzecz miejscowej społeczności - zawartego w ofercie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

8.Oferta Fundacji "Kobieta w Regionie" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Leśna Akademia w Tenczynku – data publikacji oferty 12.03.2018

Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą" Leśna Akademia w Tenczynku- zawartego w ofercie Fundacji "Kobieta w Regionie"

 

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej

przekazując je na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx 16-05-16 08:14 28.05KB pobierz plik: UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx
docx UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx 16-05-16 08:14 26.67KB pobierz plik: UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx