do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora
  • Liczba mieszkańców:
  • Powierzchnia: 662 ha
  • Sołtys: Rafał Piechota
  • Telefon kontaktowy: 608-065-723
  • e-mail:

Charakterystyka:

Rudno to wieś położona w południowo-zachodniej części gminy. W najwyższej części Garbu Tenczyńskiego (Góra Zamkowa) znajdują się ruiny zamku Tenczyn z XIV wieku, który był okazałą siedzibą rodową Toporczyków Tenczyńskich. W 1656 roku  został spalony przez Szwedów, odbudowany przez Lubomirskich, kolejnych właścicieli, przetrwał do pożaru w 1768 r., po którym to ostatecznie popadł w ruinę. Zachowały się tylko części murów mieszkalnych oraz baszty z wieżami. Wszystkie fragmenty murów oraz teren wzgórza zamkowego z otoczeniem leśnym – wpisane są do rejestru zabytków. Obecnie trwają prace mające na celu zabezpieczenie ruin i udostępnienie turystom możliwości zwiedzania. Przez Rudno przebiegają szlaki rowerowe: Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd i Międzynarodowy Szlak Rowerowy Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń.