do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Emila, Neleny, Romy
Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami
  • Liczba mieszkańców:
  • Powierzchnia: 617 ha
  • Sołtys: Bolesław Kuciel
  • Telefon kontaktowy: 500-067-803

Charakterystyka:

Sołectwo Sanka położone jest w południowej części gminy Krzeszowice. Wieś częściowo położona na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. W sołectwie znajdują się licznie występujące pomniki przyrody. Możemy zobaczyć tu także zabytkowy kościół parafii pw. Św. Jakuba Apostoła wraz z cmentarzem z 1 poł. XVII w.  Kościół został wzniesiony w latach 1618-1624 przez Zygmunta Świerczowskiego, sekretarza króla Zygmunta III Wazy. Przez Sankę przebiega Małopolska Droga św. Jakuba, która została wpisana na listę UNESCO.