przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Leoncjusza, Michała, Renaty
przejdź do stopki

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, właściciel nieruchomości zapewnia pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, który:

• musi posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, tzn. być wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub z metalu;

• musi być ruchomy, tzn. wyposażony w kółka umożliwiające ich przemieszczanie;

• musi być dostosowany do zaczepienia na grzebieniowych mechanizmach załadowczych na pojazdach służących do odbioru odpadów komunalnych (śmieciarkach).

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury. Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 110/120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.
W tym miejscu pojemnik winien być oznakowany polską normą oraz maksymalnym obciążeniem.

Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji.

Objętościami pojemników dopuszczonymi przez Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice są objętości od 60 l do 1 100 l.
W przypadku przeładowania pojemnika na odpady ponad normy (np. poprzez załadowanie do niego mokrego popiołu), firma nie odpowiada za uszkodzenia pojemnika podczas odbioru.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, oprócz typowych pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone, szczelne worki z tworzywa sztucznego. Stosować je można jednak jedynie w drodze wyjątku, do okresowego zbierania zwiększonych ilości odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia sytuacji oddania zwiększonej ilości odpadów zmieszanych w workach, do momentu odbioru worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nim odpadów. Pragniemy zwrócić uwagę, że często oferowane w sprzedaży pojemniki są pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki te nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

Poniższe, metalowe pojemniki, również nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm, określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne.
Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Wskazane uchwyty do zasypu śmieciarki przestały być produkowane na przełomie lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki, nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków, nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Plac Franciszka Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice, tel.: 12 252 08 21