przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Gmina Krzeszowice położona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Siedzibę gminy stanowi miasto Krzeszowice.

Odległość od centrum Krakowa do Krzeszowic to zaledwie 25 km, od centrum Katowic 50 km. Gmina zajmuje powierzchnię 139,04 km² i liczy ponad 31 tys. mieszkańców.

 


 
Krzeszowice położone są w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Charakterystyczną cechą tych terenów są liczne złoża porfiru, diabazu oraz dolomitów, stąd obecność kilku kopalń kamienia. Na terenie miasta znajdują się również ujęcia wód leczniczych: siarczkowych, siarczanowych i krzemowych. Krzeszowice mają wieloletnie tradycje lecznicze związane z funkcjonowaniem ośrodka balneologicznego, który rozpoczął swoją działalność już w II poł. XVIII wieku, a obecnie jest rozbudowywany przez Województwo Małopolskie.

Gmina poszczycić się może licznymi obiektami zabytkowymi oraz atrakcjami turystycznymi, wśród których wyróżniają się: zamek Tenczyn w Rudnie; klasztor karmelitów bosych  (XVII w.) w Czernej z ośrodkiem pielgrzymkowym, kinem i muzeum; drewniany XVI-wieczny kościół w Paczółtowicach; zabudowa uzdrowiskowa Krzeszowic; kościół św. Marcina z Tours w Krzeszowicach oraz regionalny browar w Tenczynku.

 


Ciekawą propozycją dla gości i mieszkańców jest Dolina Pstrąga w Dubiu z rezerwatem Dolina Racławki. To miejsce dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas i cieszyć się otaczającą przyrodą. Malownicze wapienne skałki, geo-ogródek, siłownia plenerowa, grillowisko, trasy wspinaczkowe, ścieżki pieszo-rowerowe, punkt odpoczynku turysty, alejki, ławeczki i zielona łąka przyciągają turystów w każdym wieku. W miejscowości Paczółtowice znajduje się pole golfowe klasy mistrzowskiej Krakow Valley Golf & Country Club.

 

Potencjał inwestycyjny

Gmina Krzeszowice usytuowana jest pomiędzy aglomeracjami krakowską i śląską, które stanowią ogromny potencjał gospodarczy i naukowy. Kraków jest ośrodkiem intensywnego rozwoju branży Life Science. Gmina Krzeszowice od kilkunastu lat intensywnie współpracuje z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą. Założeniem tej współpracy jest utworzenie parku naukowo-technologicznego w oparciu o istniejące Laboratorium Miękinia „Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii“ oraz tereny, będące własnością AGH i Gminy Krzeszowice.

 


W grudniu 2022 roku otwarta została Strefa Aktywności Gospodarczej w Miękini, zlokalizowana na obszarze byłego kamieniołomu porfiru. Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości, zagospodarowane przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie na laboratoria źródeł odnawialnej energii oraz skały i tereny zielone. Całkowita powierzchnia SAG, która została objęta projektem to 16,8452 ha, w tym tereny zagospodarowane na infrastrukturę komunalną - 1,7302 ha oraz tereny inwestycyjne, przeznaczone do zagospodarowania przez inwestorów - 3,7571 ha. Gmina Krzeszowice, przy wsparciu ze środków zewnętrznych, wybudowała tu także infrastrukturę drogowa i techniczną, budynek administracyjny i ścieżkę pieszo-rowerową.
Gmina Krzeszowice dysponuje również dużym terenem inwestycyjnym o powierzchni ok. 80 ha, położonym w odległości 2,5 km od centrum miasta Krzeszowice. Teren ten przeznaczony jest pod mieszkalnictwo oraz branżę usługową i usługowo-produkcyjną, związaną z rozwojem badań nad źródłami energii odnawialnej i poszanowaniem energii oraz wykorzystaniem ich w praktyce.  
W oparciu o posiadane zasoby wód leczniczych planowany jest rozwój usług turystyki medycznej, turystyki spa i wellness oraz pozostałych usług turystyki zdrowotnej.
Gmina Krzeszowice zaprasza partnerów, zainteresowanych współpracą i rozwojem ekonomicznym wszystkich stron w oparciu o walory naturalne, istniejące zasoby gruntowe oraz potencjał naukowo-społeczny. Z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą gminę podczas spotkania w Krzeszowicach.

 Dane statystyczne (stan na 31.12.2022) 

Powierzchnia – 139 km2
Liczba mieszkańców – 31 230
Tereny inwestycyjne:
- usługowe – ok. 454 ha
- przemysłowe – ok. 59 ha
Stopa bezrobocia:
- województwo – 4,5%
- powiat – 4,6%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (województwo małopolskie) - 7 187,50 zł
Szkolnictwo:
- szkoły podstawowe – 14
- szkoły ponadpodstawowe – 2
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
- Ośrodki Laboratoryjno – Dydaktyczne Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

Więcej danych statystycznych: http://www.gminakrzeszowice.pl/gmina/dane_statystyczne