przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Podstawa prawna
1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. (https://www.gov.pl/attachment/4b5c6891-8513-47ce-81c6-b390f096466c)
2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzeszowice na lata 2015-2032. (https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1163999,uchwala-nr-xvi1742016-rady-miejskiej-w-krzeszowicach-z-dnia-28-stycznia-2016-roku-w-sprawie-przyjeci.html)
3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.  (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971010628/U/D19970628Lj.pdf)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110080031/O/D20110031.pdf)
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040710649/O/D20040649.pdf)
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101621089/O/D20101089.pdf)
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110080031/O/D20110031.pdf)
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052161824/O/D20051824.pdf)