przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Rezerwat „Dolina Eliaszówki”

utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 03.03.1989 r. (M.P. Nr 9, poz. 77).

Rezerwat o powierzchni 109,57 ha utworzono w celu ochrony naturalnego krajobrazu przełomowej, krasowej, doliny potoku Eliaszówka, bogatej pod względem geomorfologicznym, porośniętej przez zbiorowiska leśne o różnym stopniu naturalności, z elementami zabytkowych XVII wiecznych budowli zespołu klasztornego Karmelitów.

Rezerwat „Dolina Racławki”

utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 135 z dnia 28.07.1962 r. (M.P. Nr 81, poz. 380) zmieniony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25.06.1990 r.( M.P. Nr 31 poz. 248).

Rezerwat o powierzchni 473,92 ha utworzono w celu ochrony urozmaiconego geomorfologicznie krajobraz doliny potoku Racławka z naturalnymi zespołami lasów bukowych, z wartościowymi odsłonięciami geologicznymi.