przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Szlaki rowerowe na terenie Gminy:

Czerwony Szlak Orlich Gniazd:

Częstochowa - Olsztyn (18 km)- Mirów i Bobolice (52 km)-zamek Ogrodzieniec (81 km)-Rabsztyn (119 km)- Olkusz (123 km)- Krzeszowice (150 km)- Kraków (185,5 km). Szlak typu terenowego.
Odcinki:
1.Olkusz - Paczółtowice - Krzeszowice (27 km)
2.Krzeszowice - Kraków Bronowice Nowe (35,5 km)

Zielony Szlak Okrężny:

Krzeszowice- Tenczynek - Baczyn - Sanka - Głuchówki - Grojec - Rudno - Wola Filipowska - Miękinia
Szlak o walorach krajobrazowych o dł.41,1 km. Trasę, z pozoru na jednodniową wycieczkę, należy raczej podzielić na 2 etapy: północny - miękiński oraz południowy - sanecki, wykorzystując czarny szlak Krzeszowice - Wola Filipowska PKP, bądź umozliwiające skróty drogi kołowe. Trasa pólnocna, zapewne nie będzie uciążliwą, a wspaniałe panoramy, jazda niezabudowanym terenem i długi zjazd, zrekompensują wysiłek przy podjeździe na wzniesienie Miękińskiej Góry.
Południowa część jest dłuższa i trudniejsza technicznie z uwagi na liczne deniwelacje, jakie tworzą wyniosłość Sanki wraz z dolinami Sanki, a szczególnie Rudna i Niedżwiedziej Góry.

Czarny Szlak Łącznikowy:

Krzeszowice - Wola Filipowska (4,8 km)
Szlak biegnie bocznymi drogami, terenem równinnym. Na granicy Tenczynka utrudnienie stwarza kilkadziesiat metrów wąskiej ścieżki wzdłuż potoku Dulówka, gdzie raczej trzeba przeprowadzić rower.

Niebieski Szlak Okrężny:

Krzeszowice - os.Żbik - Siedlec - Dębnik - os.Czatkowice (bartlowa Góra) - Krzeszowice.
Szlak terenowy o dł.18,1 km, prowadzący głównie drogami polnymi i leśnymi, o walorach krajobrazowych. Wymaga wjazdu na wierzchowiny pod Dębnikiem, prawie 200 m. ponad poziom Krzeszowic. Z uwagi na konfigurację terenu lepiej jechać w kierunku Siedlec - Dębnik - Czerna. Najtrudniejsze podjazdy: z Siedlca do granicy lasu i z doliny Czernki do tzw.Szwedzkiej Drogi, sprowadzającej następnie przez Bartlową Górę do Krzeszowic. Należy uważać przy przeprowadzaniu roweru przez kładkę nad torami przy wschodnim skraju Krzeszowic oraz przez nasyp bocznicy kolejowej do Kopalni Wapienia w Czatkowicach.

Zielony Szlak "Kraków - Morawy - Wiedeń"

Szlak w ramach sieci zielonych szlaków Greenways, ukazujących i promujących europejskie dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe. Liczy blisko 700 km., biegnąc m.in.przez Oświęcim, Bielsko-Białą, Cieszyn, Ostrawę, Ołomuniec, Brno.
W Krakowie szlak obecnie zaczyna sie przy ul.Zakamycze - Orla ( planowane przedłużenie do centrum), skąd prowadzi przez Kryspinów, Cholerzyn, Mników, Baczyn, Las Zwierzyniec, Rudno, Grojec. Dalej do Alwerni, Wygiełzowa i doprowadza do centrum Oświęcimia (łacznie 81 km).
Na odcinku Kraków - Grojec jazda nie sprawia trudności, znaczniejsze podjazdy pojawiają się w rejonie Alwerni.
Szlak w całości prowadzi drogami asfaltowymi o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu kołowego.