przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Leona, Leonarda, Lesławy
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
przejdź do stopki

Zestawienie inwestycji finansowanych ze środków:

1. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu - Kompleksowy remont DP nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno na odcinku od km 0+000 do 5+164 – finansowane ze środków RFIL w kwocie 516 616,28 zł.
2. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini – finansowane ze środków RFIL w kwocie 1 145 741,87 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+755,45  w miejscowości Krzeszowice – finansowane ze środków RFIL w kwocie 598 615,09 zł.
4. Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach – finansowane ze środków RFIL w kwocie - 933 149,76 zł.

Łączna kwota środków przyznanych dla Gminy Krzeszowice w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 3 194 123,00 zł.