przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Zestawienie inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego - Kompleksowy remont DP nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno na odcinku od km 0+000 do 5+164 – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie -  516 616,28 zł
Całkowita wartość inwestycji – 5 242 237,29 zł.

 2. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie -  1 145 741,87 zł
Całkowita wartość inwestycji – 7 197 675,01 zł.

 

 

3. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+755,45 w miejscowości Krzeszowice – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 598 615,09 zł.

 4. Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie -  933 149,76 zł
Całkowita wartość inwestycji - 6 950 325,47 zł.

 
5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia.

Dofinansowanie - 2 000 000,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji - 7 563 524,82 zł.

 6. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zalasie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji.

Dofinansowanie - 3 500 000,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji - 7 301 543,15 zł.

 7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalas – drugi etap prac.

Dofinansowanie - 1 000 000,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji - 1 500 000,00 zł.

 8. Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Filipowice – drugi etap prac.

Dofinansowanie - 1 500 000,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji - 2 000 000,00 zł.

 9. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych, Renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia.

Dofinansowanie - 1 500 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji - 1 630 430,00 zł.

 
Łączna kwota środków przyznanych dla Gminy Krzeszowice w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 12 694 123 zł.