przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Hanny, Klementyny, Łukasza
przejdź do stopki

Zestawienie inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego - Kompleksowy remont DP nr 2188 K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno na odcinku od km 0+000 do 5+164 – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie -  516 616,28 zł
Całkowita wartość inwestycji – 5 242 237,29 zł.

 2. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie -  1 145 741,87 zł
Całkowita wartość inwestycji – 7 197 675,01 zł.

 

 

3. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+755,45 w miejscowości Krzeszowice – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 598 615,09 zł.

 4. Dotacja celowa inwestycyjna - budowa biblioteki głównej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie -  933 149,76 zł
Całkowita wartość inwestycji - 6 950 325,47 zł.

 
Łączna kwota środków przyznanych dla Gminy Krzeszowice w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 3 194 123,00 zł.