przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Tryb pozakonkursowy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Krzeszowice może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
W ramach procedury przyznawania małych grantów zostaną dofinansowane zadania publiczne spełniające łącznie następujące warunki:
a) projekt nie uzyskał dofinansowania z budżetu Gminy Krzeszowice w ramach otwartych konkursów ofert,
b) wnioskowana wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10 000 zł,
c) realizacja zadania publicznego będzie trwać maksymalnie 90 dni,
d) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie przekroczy kwoty 20 000 zł.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych w ramach tzw. trybu pozakonkursowego zobowiązany jest wypełnić ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).

Ofertę należy przygotować według następujących zasad:

a) formularz oferty należy opracować w języku polskim,
b) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełniane odręcznie nie będą rozpatrywane),
c) nie należy zmieniać układu pytań oferty,
d) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno  zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),
e) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność ofert, zwłaszcza z zakresie sposobu realizacji celów.

Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie

na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej przekazując je na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4.

Oferty złożone w 2024 roku zgodnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:

- Oferta Stowarzyszenia "Otwórzmy Przed Nimi Życie" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Śniadanie Wielkanocne - data publikacji oferty - 20.03.2024 (link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2428662,oferta-stowarzyszenia-otworzmy-przed-nimi-zycie-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu.html

Zarządzenie nr 119/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 28 marca 2024 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Śniadanie Wielkanocne” zawartego w ofercie Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi życie”
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2433048,zarzadzenie-nr-1192024-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-28-marca-2024-roku-w-sprawie-przyznania-d.html

- Oferta Stowarzyszenia na rzecz Wpierania Twórczości i Promocji Aktywności „Voice of art” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Sutasz. Artystyczne warsztaty z wytwarzania ozdób w technice sutasz– data publikacji oferty –28.03.2024 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2433061,oferta-stowarzyszenia-na-rzecz-wspierania-tworczosci-i-promocji-aktywnosci-voice-of-art-na-realizacj.html)

Zarządzenie Nr 129/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Sutasz. Artystyczne warsztaty z wytwarzania ozdób w technice sutasz” – zawartego w ofercie Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności „Voice of art”.
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2436821,zarzadzenie-nr-1292024-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-5-kwietnia-2024-r-w-sprawie-przyznania-do.html


- Oferta Stowarzyszenia Partytura na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Wieczór z muzyką filmową i operową w ramach „Muzycznej Fontanny”– data publikacji oferty –28.03.2024 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2433071,oferta-stowarzyszenia-partytura-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonkursoweg.html)

Zarządzenie Nr 130/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wieczór z muzyką filmową i operową w ramach Muzycznej Fontanny” – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Partytura.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2436857,zarzadzenie-nr-1302024-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-5-kwietnia-2024-r-w-sprawie-przyznania-do.html

- Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie”  na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Poznajemy ciekawe miejsca ziemi krzeszowickiej– data publikacji oferty –19.04.2024 r.
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2443887,oferta-stowarzyszenia-spoleczno-kulturalnego-na-wulkanie-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-.html

Zarządzenie Nr 155/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Poznajemy ciekawe miejsca ziemi krzeszowickiej” – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „NA WULKANIE”.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2448827,zarzadzenie-nr-1552024-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-29-kwietnia-2024-r-w-sprawie-przyznania-d.html

- Oferta Stowarzyszenia Spełniamy Marzenia na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Występ artystyczny – prezentacja tańców ludowych i klasycznych– data publikacji oferty –19.04.2024 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2443803,oferta-stowarzyszenia-spelniamy-marzenia-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozako.html

Zarządzenie Nr 154/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „WYSTĘP ARTYSTYCZNY – PREZENTACJA TAŃCÓW LUDOWYCH I KLASYCZNYCH” – zawartego w ofercie Stowarzyszenia „Spełniamy Marzenia”.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2448825,zarzadzenie-nr-1542024-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-29-kwietnia-2024-r-w-sprawie-przyznania-d.html

- Oferta Fundacji PRODRIVER  na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Rowerem przez świat z Krzeszowic – II edycja– data publikacji oferty –24.05.2024 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2468165,oferta-fundacji-prodriver-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonkursowego-pn-r.html

Zarządzenie nr 191/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 7 czerwca 2024 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rowerem przez świat z Krzeszowic – II edycja” zawartego w ofercie Fundacji PRODRIVER
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2477504,zarzadzenie-nr-1912024-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-7-czerwca-2024-roku-w-sprawie-przyznania-.html

Oferty złożone w 2023 roku zgodnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:

- Oferta Stowarzyszenia Operetka Wrocławska na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Operetka dla dzieci  – data publikacji oferty –13.04.2023r.
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2262944,oferta-stowarzyszenia-operetka-wroclawska-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozak.html)

Zarządzenie nr 143/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Operetka dla dzieci zawartego w ofercie Stowarzyszenia Operetka Wrocławska
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2266920,zarzadzenie-nr-1432023-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-21-kwietnia-2023-roku-w-sprawie-przyznani.html

- Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. XVIII Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Wola Filipowska 2023”– data publikacji oferty – 18.04.2023r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2264944,oferta-stowarzyszenia-inicjatyw-spolecznych-woli-filipowskiej-na-realizacje-zadania-publicznego-w-tr.html)

Zarządzenie nr 154/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 10 maja 2023 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: XVIII Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Wola Filipowska 2023” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2276957,zarzadzenie-nr-1542023-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-10-maja-2023-roku-w-sprawie-przyznania-do.html

- Oferta Stowarzyszenia Blisko-Daleko-Aktywnie na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla – data publikacji oferty – 18.04.2023r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2264951,oferta-stowarzyszenia-blisko-daleko-aktywnie-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-po.html)

Zarządzenie nr 155/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 10 maja 2023 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla zawartego w ofercie Stowarzyszenia Blisko-Daleko-Aktywnie

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2276960,zarzadzenie-nr-1552023-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-10-maja-2023-roku-w-sprawie-przyznania-do.htmlhttps://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2276960,zarzadzenie-nr-1552023-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-10-maja-2023-roku-w-sprawie-przyznania-do.html

- Oferta Stowarzyszenia Spełniamy marzenia na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Występ artystyczny – prezentacja tańców ludowych – data publikacji oferty – 11.05.2023 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2278533,oferta-stowarzyszenia-spelniamy-marzenia-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozako.html

Zarządzenie Nr 168/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Występ artystyczny - prezentacja tańców ludowych” – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Spełniamy Marzenia

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2282637,zarzadzenie-nr-1682023-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-19-maja-2023-r-w-sprawie-przyznania-dotac.html

- Oferta Stowarzyszenia „Szkolne Wzgórze" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Hurra, już pływam... - data publikacji ofert - 7.07.2023 r.

(link:https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2305805,oferta-stowarzyszenia-szkolne-wzgorze-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonku.html

Zarządzenie nr 221/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Hurra, już pływam….” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Szkolne Wzgórze

( link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2309687,zarzadzenie-nr-2212023-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-18-lipca-2023-roku-w-sprawie-przyznania-d.html

 

Oferty złożone w 2022 roku zgodnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:


- Oferta Fundacji im. Rodziny Domańskich na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Puchar Polski Kadetów, Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact oraz mecz kickboxingu Polska-Słowacja– data publikacji oferty – 11.04.2022 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2088729,oferta-fundacji-im-rodziny-domanskich-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonku.html)

Zarządzenie nr 159/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Puchar Polski Kadetów, Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact oraz mecz kickboxingu Polska-Słowacja zawartego w ofercie Fundacji im. Rodziny Domańskich
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2092202,zarzadzenie-nr-1592022-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-20-kwietnia-2022-roku-w-sprawie-przyznani.html)

- Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” Tenczynek na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Konferencja upamiętniająca 100-lecie działalności sportowej w Tenczynku”– data publikacji oferty –11.04.2022 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2088746,oferta-ludowego-klubu-sportowego-tecza-tenczynek-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-tryb.html)

Zarządzenie nr 160/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 20 kwietnia 2022 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konferencja upamiętniająca 100-lecie działalności sportowej w Tenczynku – zawartego w ofercie Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” Tenczynek
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2092205,zarzadzenie-nr-1602022-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-20-kwietnia-2022-roku-w-sprawie-przyznani.html)

- Oferta Fundacji PER ARTEM na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Komediowa Fotografia Dzikiej Przyrody – Comedy Wildlife Photography Awards. Edycja III - data publikacji oferty – 13.04.2022 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2089986,oferta-fundacji-per-artem-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonkursowego-pn-k.html)

Zarządzenie nr 163/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 22 kwietnia 2022 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Komediowa Fotografia Dzikiej Przyrody – Comedy Wildlife Photography Awards. Edycja III zawartego w ofercie Fundacji PER ARTEM

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2093832,zarzadzenie-nr-1632022-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-22-kwietnia-2022-roku-w-sprawie-przyznani.html)

-  Oferta Fundacji SAMA MAMA na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Akademia Mamy – warsztaty mentoringowe dla mieszkanek gminy Krzeszowice– data publikacji oferty – 27.05.2022 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2113431,oferta-fundacji-sama-mama-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonkursowego-pn-a.html

Zarządzenie nr 256/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 6 czerwca 2022 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Akademia mamy – warsztaty mentoringowe dla mieszkanek gminy Krzeszowice zawartego w ofercie Fundacji SAMA MAMA


(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2119404,zarzadzenie-nr-2562022-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-6-czerwca-2022-roku-w-sprawie-przyznania-.html)

- Oferta Stowarzyszenia Wspólna Gmina Krzeszowice na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Marsze rekreacyjno-sportowe Szlakami Skarbów Gminy Krzeszowice– data publikacji oferty – 01.06.2022r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2116521,oferta-stowarzyszenia-wspolna-gmina-krzeszowice-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu.html)

Zarządzenie nr 262/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 9 czerwca 2022 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Marsze rekreacyjno-sportowe Szlakami Skarbów Gminy Krzeszowice” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Wspólna Gmina Krzeszowice.
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2121118,zarzadzenie-nr-2622022-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-9-czerwca-2022-roku-w-sprawie-przyznania-.html)

 - Oferta Stowarzyszenia „Spełniamy marzenia” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Występ artystyczny – prezentacja tańców ludowych– data publikacji oferty – 14.06.2022r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2123514,oferta-stowarzyszenia-spelniamy-marzenia-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozako.html)

Zarządzenie nr 278/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 22 czerwca 2022 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Występ artystyczny - prezentacja tańców ludowych” zawartego w ofercie Stowarzyszenia „Spełniamy marzenia”

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2126363,zarzadzenie-nr-2782022-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-22-czerwca-2022-roku-w-sprawie-przyznania.html)

- Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Współorganizacja spotkania Barbórkowego w Miękini 2022 – data publikacji oferty –28.09.2022 r.

(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2168721,oferta-stowarzyszenia-spoleczno-kulturalnego-na-wulkanie-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-.html) 

Zarządzenie nr 438/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 października 2022 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Współorganizacja spotkania Barbórkowego w Miękini” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie”
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2174611,zarzadzenie-nr-4382022-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-11-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-przyz.html)

Oferty złożone w 2021 roku zgodnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:


- Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „RAZEM” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Cykliczne spotkania integracyjne u Siedleckich seniorów – data publikacji oferty – 5.03.2021 r.

(link:) https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1896033,oferta-stowarzyszenia-spoleczno-kulturalnego-razem-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-tr.html

Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Cykliczne spotkania integracyjne u Siedleckich seniorów– zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „RAZEM”
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1900703,zarzadzenie-nr-742021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-16-marca-2021-roku-w-sprawie-przyznania-do.html)


- Oferta Stowarzyszenia  „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Integracyjny Dzień Dziecka – data publikacji oferty – 5.03.2021 r.

(link:) https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1896038,oferta-stowarzyszenia-otworzmy-przed-nimi-zycie-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu.html

Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Integracyjny Dzień Dziecka– zawartego w ofercie Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi życie”
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1900697,zarzadzenie-nr-732021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-16-marca-2021-roku-w-sprawie-przyznania-do.html)

- Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” Tenczynek na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Książka – Historia działalności sportowej w Tenczynku-  – data publikacji oferty – 10.03.2021 r.
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1898129,oferta-ludowego-klubu-sportowego-tecza-tenczynek-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-tryb.html

Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Książka-Historia działalności sportowej w Tenczynku zawartego w ofercie
Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” Tenczynek
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1902907,zarzadzenie-nr-782021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-19-marca-2021-roku-w-sprawie-przyznania-do.html)

- Oferta Fundacji „Per Artem” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Komediowa Fotografia Dzikiej Przyrody – edycja 2020: 2020 Comedy Wildlife Photography Awards – data publikacji oferty – 29.03.2021 r.
(link:) https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1906939,oferta-fundacji-per-artem-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonkursowego-pn-k.html

Zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Komediowa Fotografia Dzikiej Przyrody – edycja 2020: 2020 Comedy Wildlife Photography Awards zawartego w ofercie Fundacji PER ARTEM
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1914419,zarzadzenie-nr-892021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-8-kwietnia-2021-roku-w-sprawie-przyznania-.html)

-Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Organizacja wydarzeń związanych z konferencją o Stanisławie Czyczu w Krzeszowicach– data publikacji oferty – 30.06.2021 r.
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1957638,oferta-stowarzyszenia-milosnikow-ziemi-krzeszowickiej-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw.html) 

Zarządzenie nr 198/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wydarzeń związanych z konferencją o Stanisławie Czyczu w Krzeszowicach zawartego w ofercie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1963683,zarzadzenie-nr-1982021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-9-lipca-2021-roku-w-sprawie-przyznania-do.html

-Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Rudniańskie śpiewanie z okazji 40-lecia Zespołu Regionalnego „Rudnianie”– data publikacji oferty – 30.06.2021 r.
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1957635,oferta-stowarzyszenia-rozwoju-wsi-rudno-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakon.html)

Zarządzenie nr 196/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 9 lipca 2021 roku  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rudniańskie śpiewanie z okazji 40-lecia Zespołu Regionalnego „Rudnianie” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1963669,zarzadzenie-nr-1962021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-9-lipca-2021-roku-w-sprawie-przyznania-do.html)

- Oferta Fundacji im. Rodziny Domańskich na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact– data publikacji oferty – 01.07.2021 r.
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1958284,oferta-fundacji-im-rodziny-domanskich-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonku.html) 

Zarządzenie nr 197/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact zawartego w ofercie Fundacji im. Rodziny Domańskich
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1963677,zarzadzenie-nr-1972021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-9-lipca-2021-roku-w-sprawie-przyznania-do.html

- Oferta Fundacji KOBIETA W REGIONIE na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. ZIELE Z ZIÓŁ 2021.Chronimy i upowszechniamy dziedzictwo narodu – data publikacji oferty – 05.07.2021r.
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1960358,oferta-fundacji-kobieta-w-regionie-na-realizacje-zadania-publicznego-w-trybie-tzw-trybu-pozakonkurso.html) 

 Zarządzenie nr 200/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: ZIELE Z ZIÓŁ 2021. Chronimy i upowszechniamy dziedzictwo regionu zawartego w ofercie Fundacji KOBIETA W REGIONIE
(link: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1965035,zarzadzenie-nr-2002021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-13-lipca-2021-roku-w-sprawie-przyznania-d.html)

Oferty złożone w 2020 roku zgodnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:

Oferta Stowarzyszenia "Dolina Pstrąga" w Dubiu na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. "13 Dni Pstrąga w Dubiu" - data publikacji oferty 19.03.2020

Oferta Fundacji Per Artem na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Wystawa Komediowej Fotografii Dzikiej Przyrody - data publikacji oferty 9.04.2020

Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wystawa Komediowej Fotografii Dzikiej Przyrody – zawartego w ofercie Fundacji „Per Artem

Oferta Stowarzyszenia "Otwórzmy przed nimi życie" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Spotkanie z Mikołajem - data publikacji oferty 9.04.2020

Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Spotkanie z Mikołajem – zawartego w ofercie Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi życie”

Oferta Fundacji "Kobieta w Regionie" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. IX Noc Świętojańska w Tenczynku - data publikacji oferty 14.05.2020

Zarządzenie nr 175/2020 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego pod nazwą: IX Noc Świętojańska w Tenczynku - zawartego w ofercie Fundacji "KOBIETA W REGIONIE"

- Oferta Stowarzyszenia "Zielona Energia Miękini" na realizację zadania publicznego pn. Stare jest piękne - organizacja warsztatów z renowacji mebli - data publikacji oferty 29.06.2020

Zarządzenie Nr 224/2020 Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Stare jest piękne - organizacja warsztatów z renowacji mebli Stowarzyszenia "Zielona Energia Miękini"

-Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. "Wola Filipowska - Wczoraj i Dziś" - data publikacji oferty 9.07.2020

Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wola Filipowska - Wczoraj i Dziś zawartego w ofercie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej

 

Oferty złożone w 2019 roku zgo dnie z art.19 a w ramach tzw. trybu pozakonkursowego:

- Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. XVII spotkanie z okazji Dnia Kobiet – data publikacji oferty 12.02.2019

Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: XVII spotkanie z okazji Dnia Kobiet – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej - data publikacji 20.02.2019

- Oferta Fundacji Pro Artem na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Via Crucis Poloniae (Droga Krzyżowa Polski) – spotkanie autorskie – data publikacji oferty 15.02.2019

Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Via Crucis Poloniae (Droga Krzyżowa Polski) – spotkanie autorskie – zawartego w ofercie Fundacji Pro Artem – data publikacji zarządzenia 28.02.2019

- Oferta Fundacji „Kobieta w Regionie” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Leśna Akademia 2019 – data publikacji oferty 18.02.2019

Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Leśna Akademia 2019 – zawartego w ofercie Fundacji „Kobieta w Regionie” – data publikacji zarządzenia 01.03.2019

Oferta Stowarzyszenia Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. EkoRacławka – data publikacji oferty 26.02.2019

Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: EkoRacławka – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice – data publikacji zarządzenia 11.03.2019 r.

-Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Współorganizacja piętnastego jubileuszowego Spotkania Barbórkowego w Miękini – data publikacji oferty 27.02.2019

Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Współorganizacja piętnastego jubileuszowego Spotkania Barbórkowego w Miękini – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Na Wulkanie” – data publikacji zarządzenia 11.03.2019 r.

- Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Topór Krzeszowice” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. 1 z 4 turniejów szermierczych dla dzieci z serii „Puchar Żubrów”– data publikacji oferty 01.03.2019

Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1 z 4 turniejów szermierczych dla dzieci z serii „Puchar Żubrów” – zawartego w ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Topór Krzeszowice” – data publikacji zarządzenia 11.03.2019 r.

-Oferta Stowarzyszenia „Nasz Tenczynek” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 700-lecia Tenczynka – data publikacji oferty 06.03.2019

Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 700-lecia Tenczynka - zawartego w ofercie Stowarzyszenia "Nasz Tenczynek" – data publikacji zarządzenia 15.03.2019 r.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nowej Góry na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Wielki Nowogórski Piknik Rodzinny – data publikacji oferty 03.04.2019

Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wielki Nowogórski Piknik Rodzinny – zawartego w ofercie Towarzystwa Przyjaciół Nowej Góry – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.


Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Rudawie na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Impreza kulturalna w Siedlcu – koncert plenerowy – data publikacji oferty 03.04.2019

Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Impreza kulturalna w Siedlcu – koncert plenerowy – zawartego w ofercie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Rudawie – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.

- Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Więzi” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Ogrody naszych marzeń – człowiek zmienia przestrzeń wokół siebie – data publikacji oferty 03.04.2019

Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogrody naszych marzeń – człowiek zmienia przestrzeń wokół siebie – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Więzi” – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.

- Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Więzi” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Organizacja XII Gminnego Konkursu Historycznego z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na terenie sołectwa Filipowice – data publikacji oferty 03.04.2019

Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja XII Gminnego Konkursu Historycznego z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na terenie sołectwa Filipowice – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Więzi” – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.

- Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Biegaj z mistrzem – data publikacji oferty 05.04.2019

Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Biegaj z mistrzem – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – data publikacji zarządzenia 16.04.2019 r.

 - Oferta Fundacji „Kobieta w Regionie” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. ZIELE Z ZIÓŁ 2019. Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej – data publikacji oferty 06.06.2019

Zarządzenie nr 210/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: ZIELE Z ZIÓŁ 2019. Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej – data publikacji zarządzenia 19.06.2019 r.

 - Oferta Stowarzyszenia „Nasz Tenczynek” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Wydanie pamiątkowego folderu z okazji 700-lecia Tenczynka – data publikacji oferty 29.07.2019

Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wydanie pamiątkowego folderu z okazji 700-lecia Tenczynka - zawartego w ofercie Stowarzyszenia Nasz Tenczynek - data publikacji zarządzenia 8.08.2019 r.

- Oferta Stowarzyszenia „Pokochajmy Muzykę” na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Organizacja koncertu jazzowego z cyklu „Koncerty jesienne” – data publikacji oferty 7.11.2019

Zarządzenie nr 374/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja koncertu jazzowego z cyklu „Koncerty jesienne” – zawartego w ofercie Stowarzyszenia „Pokochajmy Muzykę” – data publikacji zarządzenia 15.11.2019 r.

- Oferta Stowarzyszenia Kultury Wokalnej TRYTON na realizację zadania publicznego w trybie tzw. trybu pozakonkursowego pn. Koncert kolęd i pastorałek – data publikacji oferty 4.12.2019

Zarządzenie nr 412/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: Koncert kolęd i pastorałek – zawartego w ofercie Stowarzyszenia Kultury Wokalnej TRYTON – data publikacji zarządzenia 12.12.2019 r.

 W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w formie pisemnej  przekazując je na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Data publikacji Pobierz Zobacz
rtf mały grant - oferta od 01.03.2019.RTF
ilość pobrań: 660
19-03-01 12:36 mały grant - oferta od 01.03.2019.RTF 133.27KB -
rtf mały grant - sprawozdanie od 01.03.2019.RTF
ilość pobrań: 645
19-03-01 12:37 mały grant - sprawozdanie od 01.03.2019.RTF 102.92KB -