przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Damiana, Mirabeli, Wincentego
przejdź do stopki

Ankieta dla NGO służy uaktualnieniu bazy organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krzeszowice, celem lepszego przepływu informacji pomiędzy urzędem, mieszkańcami oraz organizacjami i innymi podmiotami.
Wypełniony druk należy dostarczyć:

elektronicznie na adres:

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

lub

osobiście do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
(ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, pok. 4)