do góry
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira


 

Co beneficjent powinien przygotować przed złożeniem wniosku?
• Adres e-mail w celu założenia konta na Portalu Beneficjenta.
• Informacje o osobach tworzących gospodarstwo domowe: dane osobowe, PESEL, wartość rocznego dochodu netto każdego domownika, dokument potwierdzający dochód (PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru lub zaświadczenie).
• Numer rachunku bankowego.
• Informacje o budynku: adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli jest), rok budowy budynku.
• Informacje osobno o kosztach zakupu kotła z montażem, osobno o kosztach modernizacji instalacji.
• Informacje o powierzchni przegród, stropu, dachu do ocieplenia, wyrażona w m2 wraz z kosztami.
• Informacje o powierzchni okien i drzwi do wymiany, w m2 wraz z kosztami.

 

 

 Wymagane załączniki do wniosku:
• Dokument potwierdzający osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe – PIT-16, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40A lub zaświadczenie.
• Wydruk księgi wieczystej.
• Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku).
• Certyfikat/dokument potwierdzający spełnienie warunków technicznych dla zamontowanego źródła ciepła - dotyczy wniosków, w których Wnioskodawca oświadcza, że zamontowane źródło ciepła spełnia wymogi Programu i wnioskuje o pozostałe elementy Programu.
• Pozwolenie na budowę - dla budynków nowo budowanych.
• W przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą – odpowiednik PIT-u wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

 

 

 

 

 Więcej informacji po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta na stronie www.wfos.krakow.pl
Załóż konto w Portalu Beneficjenta