przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminach i zakładach pracy tworzy się:

 • formacje obrony cywilnej ratownictwa ogólnego
 • formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych

  W czasie pokoju formacje obrony cywilnej nie są w pełni rozwinięte. Gotowość do działania będą osiągały sukcesywnie, z chwilą ogłoszenia wyższych stanów gotowości obronnej (w czasie od kilku do kilkunastu godzin). Czynności, obowiązki, harmonogramy i sposoby przeprowadzania tych operacji określają zarządzenia i wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

  Formacjami obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych są oddziały i pododdziały (kompanie, plutony i drużyny):
 • Pierwszej pomocy medycznej;
 • Likwidacji skażeń;
 • Ratownictwa budowlanego;
 • Ratownictwa komunikacyjnego;
 • Ratownictwa energetycznego;
 • Przeciwpożarowe;
 • Porządkowo-ochronne;
 • Łączności;
 • Zaopatrzenia;
 • Wykrywania i alarmowania;
 • Ochrony płodów rolnych;
 • Ochrony produktów żywnościowych,
 • Ochrony zwierząt gospodarczych i pasz;
 • Ratownictwa chemicznego;
 • Ratownictwa przeciwpowodziowego;
 • Budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody.

Tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej obejmuje:

 • Opracowanie zarządzenia powołującego formacje obrony cywilnej;
 • Powołanie formacji obrony cywilnej;
 • Nadanie przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych;
 • Wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały;
 • Opracowanie planów działania dla poszczególnych formacji obrony cywilnej w formie graficznej i opisowej;
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń i ćwiczeń członków formacji obrony cywilnej.