przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Do ochrony ludności obrona cywilna wykorzystuje zbiorowe i indywidualne środki ochrony.

Zbiorowe środki ochrony to: 

 • budowle ochronne, 
 • schrony i ukrycia,

Schron - (budowla ochronna) stanowiąca część budynku lub budowli (przede wszystkim w podpiwniczeniu), a także wolno stojąca, przeznaczona do ochrony rozmieszczonych w niej osób oddziaływaniem środków rażenia oraz wtórnymi skutkami ich użycia tj. skażeniem promieniotwórczym, chemicznym (w tym toksycznymi substancjami przemysłowymi).

Ukrycie – budowla ochronna wyposażona w najprostsze instalacje, urządzenia i odpowiedni sprzęt kwaterunkowy oraz niezbędne materiały do zapewnienia osobom chronionym minimalnych warunków do przetrwania.

Ukrycia wyposaża się w sprzęty takie jak:

 • ławki do siedzenia
 • zapas żywności i wody do picia,
 • sprzęt gaśniczy i do odgruzowania,
 • apteczkę,
 • latarki na baterie.

Ukrycia przygotowuje się w specjalnie umocnionych podpiwniczeniach istniejących budynków oraz nowym budownictwie w częściowo przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Służą one głównie do chwilowego ukrycia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z działań wojennych oraz skutkami różnych awarii, podczas których doszło do uwolnienia środków promieniotwórczych czy trujących.

Ewakuacja planowa lub doraźna (I, II, III stopnia).

Ewakuację ludności prowadzi się w celu ochrony życia i zdrowia ludności która znajduje się w rejonach zagrożonych, do obszarów bardziej bezpiecznych .

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

Ewakuacja związana z czasem wojny obejmuje następujące warianty:

 • ewakuację z przewidywanych rejonów (miejsc) działań operacyjnych Sił Zbrojnych
 • ewakuację ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów potencjalnie zagrożonych prowadzeniem działań militarnych.

Indywidualne środki ochrony to:

środki ochrony dróg oddechowych:

 1. maski przeciwgazowe filtracyjne, które oczyszczają skażone powietrze za pomocą filtrów, filtropochłaniaczy albo pochłaniaczy:
  • MC – 1,
  • SzM41M, SzM41M z KF,
  • MP 4,
  • MP 5, MT 213/2.
  • maska przeciwgazowa filtracyjna dla rannego w głowę,
  • środki ochrony przed skażeniami dla małych dzieci i niemowląt,
  • maski izolacyjne.
 2. środki ochrony skóry:
  • płaszcze ochronne,
  • odzież ochronna lekka,
  • płaszcz ochronny (OP-1) wykonany ze specjalnej tkaniny dwustronnie gumowanej,
  • odzież ochronna lekka (L-2, L-1) - wykonana z podgumowanej tkaniny bawełnianej.
 3. zastępcze środki ochrony dróg oddechowych:
  • opaski przeciwpyłowe
  • maski z tkaniny
  • respiratory przemysłowe
 4. zastępcze środki ochrony skóry:
  • fartuchy ochronne,
  • płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe,
  • kombinezony skórzane,
  • ubiory z folii metalizowanej,
  • buty gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych,
  • rękawice gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych,
  • okulary ochronne,
  • nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych.

Produkty żywnościowe, płody rolne, pasza i woda muszą być odpowiednio zabezpieczone przed skażeniem środkami promieniotwórczymi, toksycznymi środkami trującymi i bojowymi środkami trującymi. Sposoby ochrony są następujące: zagwarantowanie odpowiednich warunków przechowywania, przygotowanie odpowiednio wcześniej indywidualnych zapasów żywności nie skażonej, zastosowanie odpowiednich opakowań.

Zapasy te winny być przechowywane w odpowiednio urządzonych oraz uszczelnionych pomieszczeniach.

W ochronie wody pitnej przed skażeniem uwzględnia się przede wszystkim: przygotowanie indywidualnych zapasów wody nie skażonej, zabezpieczenie źródeł poboru i ujęć wody.