przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Gminy Krzeszowice

Urząd Miejski w Krzeszowicach posiada opracowany Plan operacyjny ochrony przed powodzią. Plan operacyjny jest załącznikiem funkcjonalnym Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego i częściowo wykorzystuje również elementy składowe tego planu. Dotyczy to przede wszystkim procedur postępowania niezależnych od charakteru zagrożenia (np. w zakresie wykrywania zagrożeń, alarmowania, łączności, ewakuacji, pomocy społecznej, zabezpieczenia medycznego, itp.).

Podstawę prawną do opracowania Planu stanowi art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

,,Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Gminy Krzeszowice" zawiera m.in.:

  1. Podstawy prawne,
  2. Ocena zagrożenia powodziowego,
  3. Przedsięwzięcia podejmowane w okresie czuwania,
  4. Przedsięwzięcia podejmowane w okresie zagrożenia powodziowego,
  5. Przedsięwzięcia podejmowane w okresie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  6. Zasady funkcjonowania w tych okresach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  7. Zasady prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w tym zasady ogłaszania i odwoływania pogotowia bądź alarmu przeciwpowodziowego,
  8. Załączniki formalno – prawne,
  9. Siły i środki przewidziane do prowadzenia działań przeciwpowodziowych na terenie Gminy Krzeszowice.