przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, ciągłości procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarczania niezbędnych danych, prowadzenia analiz i symulacji w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową oraz dokumentowania prowadzonych czynności w sytuacjach kryzysowych uruchamiana jest całodobowa Służba Dyżurna (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Burmistrz Gminy Krzeszowice określił organizację, siedzibę oraz tryb pracy Służby Dyżurnej (Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego), w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia  całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych.

Do zadań Służby Dyżurnej (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) należy:

  • Zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego - realizowane poprzez całodobowy dyżur, wprowadzany w sytuacji wystąpienia przesłanek do powstania sytuacji kryzysowej, o której mowa w Ustawie, na podstawie decyzji Burmistrza,
  • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej - w szczególności z CZK Starosty Krakowskiego, z CZK Wojewody Małopolskiego oraz w zależności od potrzeb z CZK gmin ościennych,
  • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • Dokumentowanie działań  podejmowanych przez Służbę Dyżurną,
  • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa - jest to jedno z zadań obronnych umożliwiających zainicjowanie i przeprowadzenie przejścia do stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu - w wypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub do stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny - w wypadku zbrojnej napaści na Rzeczpospolitą Polską lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnego odparcia zbrojnej agresji.