przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Krzeszowice

umożliwia Burmistrzowi prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych, a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych - koordynacji działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego.

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. art. 19 ust. 4 i 5 art. 20 (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietni 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz. 558) oraz Zarządzenia Nr 155/2012 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczącym Zespołu jest Burmistrz Gminy Krzeszowice. Członkami Zespołu są naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy innych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych raz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

Członkowie Zespołu realizują w trakcie jego prac swoje statutowe zadania i obowiązki.Realizacja statutowych zadań przez członków zespołu gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania zadań w zakresie zapobiegania, przygotowania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych.Wyznaczeniu Koordynatorzy funkcyjni wykonują swoje zadania wynikające z poszczególnych grup działań zarządzania kryzysowego i załączników funkcjonalnych gminnego planu zarządzania kryzysowego odpowiadając za ich realizację.

Do zadań Zespołu należy:

  • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;
  • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  • Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.