przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Agaty, Dalii, Sobiesława
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036
przejdź do stopki

Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1533004,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1533065,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Działanie na rzecz seniorów (50+)
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1532978,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Upowszechnianie kultury fizycznej
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1537890,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

Ekologia i ochrona środowiska
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1537905,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html

Wolontariat
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1537957,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

Turystyka
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1537945,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

Promocja, profilaktyka i ochrony zdrowia
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1537969,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html