przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Na terenie PSZOK w Krzeszowicach (przy ul. Poprzecznej 7) gromadzony jest gruz budowlany

(zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 – o kodzie 17 01 07). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, gruz budowlany jest możliwy do zagospodarowania przez osoby fizyczne, w celu utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie, po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.
W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia przez osoby fizyczne to 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni (200 kg na metr kwadratowy). W przypadku budowy fundamentów lub użycia jako podsypki pod posadzki na gruncie, dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia to 0,1Mg/m3 (100 kg na 1 metr sześcienny fundamentu).
Gruz budowlany magazynowany jest na terenie PSZOK w kontenerze o pojemności 12 m3. Gruz budowlany przekazywany będzie bezpłatnie na podstawie Karty Przekazania Odpadu. Gmina nie zapewnia transportu.


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących odbioru z PSZOK gruzu budowlanego prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach pod nr telefonu 12 252 08 21 lub obsługą PSZOK (tel. 512 930 527).