przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Od 2 stycznia 2019 roku na terenie gminy Krzeszowice funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Operatorem PSZOK jest Gmina Krzeszowice, a nadzór nad funkcjonowaniem Punktu pełni Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, tel. 12 252 08 21.
PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Poprzecznej 7 w Krzeszowicach.
Budowa PSZOK możliwa była dzięki wsparciu środków Funduszu Europejskiego w wysokości 1 933 693,76 zł, a całkowity koszt budowy PSZOK wyniósł 2 813 018,62 zł.
PSZOK przyjmuje zgromadzone w sposób selektywny odpady komunalne, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Krzeszowice, których właściciele ponoszą opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

 

W PSZOK przyjmowane są między innymi:
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany niezanieczyszczony oraz inne odpady remontowo-budowlane posegregowane według rodzaju odpadów (LIMIT 0,5 Mg w ciągu roku z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego), zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (LIMIT 4 sztuki w ciągu roku z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego), odzież i tekstylia, przeterminowane leki oraz igły  i strzykawki (powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi), zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne – chemikalia (w szczelnych, opisanych opakowaniach), frakcje odpadów segregowanych, tj.: tworzywa sztuczne wraz z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi, papier i tektura, szkło oraz bioodpady.

PSZOK jest czynny:    

Poniedziałek – godz. 7.00 – 14.00
Wtorek – godz. 7.00 – 14.00
Środa – zamknięty
Czwartek – godz.  11.00 – 18.00
Piątek – godz. 11.00 – 18.00
Sobota – godz. 9.00 – 15.00

Numer kontaktowy 512 930 527.
Serdecznie zapraszamy!