przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Innowacyjna edukacja w Gminie Krzeszowice

Gmina Krzeszowice otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pod nazwą „Innowacyjna Edukacja w Gminie Krzeszowice”. Łączny koszt realizacji zadania to 1 191 007,22 PLN, w tym 1 112 607,22 PLN dofinansowania. Ponad 90% środków na jego realizację pochodzi  z budżetu Unii Europejskiej. Pozostałą część stanowi wkład własny rzeczowy gminy (udostępnienie sal lekcyjnych).  Realizacja projektu rozpocznie się w maju bieżącego roku i potrwa do końca kwietnia 2019 roku. Celem projektu jest podniesienie u 620 uczniów 3 szkół podstawowych (Sanka, Tenczynek, Czerna) oraz 2 szkół gimnazjalnych Gminy Krzeszowice (Tenczynek, Nowa Góra) kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy w obszarach TIK (narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej) oraz matematyczno-przyrodniczych.
W ramach projektu organizowane będą zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu. Przeprowadzane będą zajęcia z programowania, jak również podniesione zostaną kompetencje u 80 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
Na terenie Gminy Krzeszowice w każdej szkole podstawowej utworzona zostanie pracownia przyrodnicza oraz z w każdej szkole gimnazjalnej po jednej pracowni ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych tj. biologii, chemii, fizyki, geografii (łącznie osiem pracowni w dwóch szkołach), doposażone zostaną szkolne pracownie matematyczne a szkoły w narzędzia TIK. W każdej szkole utworzona zostanie wewnątrzszkolna sieci komputerowa lub bezprzewodowa.