przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
przejdź do stopki
 • Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”
  z siedzibą w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego 1 
  (w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice")
  www.amazonki-krzeszowice.pl
  tel. kontaktowy w godzinach dyżuru :  12/ 282-00-22 w. 254

Dyżury:
poniedziałek 10.00 – 12.00
czwartek – 15.00 – 17.00 
oraz
Grażyna Piotrowska 601 211 694
Barbara Werschner 604 637 523
Teresa Kulczycka 668 011 553

Nr w KRS:  0000301283
Data rejestracji 30.03.2008r.
Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Lekarz opiekun –  Dr n. med.  Piotr Brandys - specjalista onkolog-radioterapeuta z Centrum Onkologii Instytutu  im. Marii Curie – Skłodowskiej Zakład Radioterapii  Kraków, ul. Garncarska 11.

Skład Zarządu:

 • Prezes – Grażyna Piotrowska
 • Sekretarz – Elżbieta Nowak
 • Skarbnik – Maria Starzycka

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Barbara Werschner,
 • Sekretarz – Maria Sieprawska
 • Członek – Teresa Kulczycka

Stowarzyszenie liczy na dzień 28.10.2008r – 32 członków.

Cel i sposoby działania stowarzyszenia:

 1. promowanie aktywnego spędzania czasu
 2. udzielanie pomocy kobietom będących w trudnej sytuacji materialnej
 3. podejmowanie działań dla zapewnienia kobietom po zabiegach operacyjnych możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji
 4. wspieranie kobiet w trudnych sytuacjach poprzez kontakt osobisty lub grupowy oraz kontakt z psychologiem
 5. organizowanie grupowych zajęć terapeutycznych, takich jak sesje z udziałem psychologa, zajęcia relaksacyjne (np. treningi jogi), itp.
 6. współpraca z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych.
 7. prowadzenie akcji informacyjnej o nowych terapiach, lekarstwach i działaniach innych organizacji, także międzynarodowych
 8. reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych chorobą nowotworową przed władzami, instytucjami i pracodawcami, w szczególności walkę z dyskryminacją,
 9. organizowanie badań profilaktycznych mających na celu wykrywanie wczesnych stadiów choroby
  prowadzenie akcji informacyjnych uświadamiających konieczność regularnych badań,
 10. organizowanie akcji uświadamiających czynniki ryzyka.

Składka członkowska 30 zł.

Opis dotychczasowej działalności:

 • - basen rehabilitacyjny dla kobiet z chorobą nowotworową, 
 • - joga, 
 • - pomoc amazonek przy zorganizowanej akcji – mammograficznej w czerwcu 2008 r. 
 • - zorganizowanie konsultacji  onkologicznej, 
 • - imprezy integracyjne, plenerowe, 
 • - zorganizowanie i pokrycie kosztów szkoleń dla rehabilitantek w zakresie rehabilitacji po mastektomii.