przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Ochotnicza Straż Pożarna Dębnik
Dębnik 49, 32-065 Krzeszowice

Nr w KRS: 0000150592
Data rejestracji: 20.02.2003 r.
Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Zarząd
1. Stachowski Stanisław – Prezes
2. Cyganek Jacek – V-ce Prezes, Naczelnik
3. Francuz Maciej – Skarbnik
4. Szychowski Adam – Sekretarz
5. Majcherczyk Bogdan – Gospodarz
Komisja Rewizyjna
1. Majcherczyk Janusz – Przewodniczący
2. Wójcik Andrzej – Sekretarz
3. Szychowski Tadeusz – Członek

Cel działania:
Ochrona przeciwpożarowa wsi Dębnik, jak również pomoc okolicznym miejscowościom  w obliczu pożarów i innych żywiołów.
Działalność oświatowo-kulturalna: pogadanki, organizowanie spotkań z młodzieżą.

Opis działalności:
Działalność związana jest z realizowanie celów statutowych opisanych wyżej.
OSP Dębnik wielokrotnie zajmowała miejsce na podium w zawodach sportowo-pożarniczych, organizowanych w Gminie Krzeszowice ( w r. 2006 - III miejsce). W ostatnich latach wyremontowano remizę strażacką, członkowie OSP biorą czynny udział w społecznych pracach porządkowych w Dębniku.
Liczba członków stowarzyszenia: 14.