przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Ochotnicza Straż Pożarna Paczółtowice
Paczółtowice 317, 32-065 Krzeszowice
Numer w KRS: 2613/1275
Data rejestracji: 27.12.1999 r.

Zarząd
1. Wójcik Bernadetta – Prezes
2. Wójcik Paweł – V-ce Prezes, Naczelnik
3. Tomal Tomasz – V-ce Prezes,
4. Nosal Łukasz  – Z-ca Naczelnika
5. Poliwka Piotr – Sekretarz
6. Sosur Sławomir – Skarbnik
7. Molik Fryderyk – Gospodarz
Komisja Rewizyjna
1. Parandyk Daniel  – Przewodniczący
2. Niemiec Michał - Sekretarz
3. Trzupek Michał – Członek

Cele statutowe:

- zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie  z instytucjami i stowarzyszeniami

-branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach

- rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu.

Opis działalności:
OSP w Paczółtowicach działa od 1939 roku. 
Jednostka uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zawodach sportowo-pożarniczych.
Pracuje społecznie na rzecz środowiska lokalnego.
W ostatnich latach udało się pozyskać nowy budynek remizy i samochód pożarniczy. Jednostka otrzymała także sztandar.