przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Ochotnicza Straż Pożarna Siedlec
Siedlec 249, 32-065 Krzeszowice

Email:

Nr w KRS: 0000166328
Data rejestracji: 22.05.2006 r.

Zarząd
1. Baran Zbigniew – Prezes
2. Małodobry Marek – V-ce Prezes, Naczelnik
3. Nowak Tomasz – V-ce Prezes
4. Szlachta Marcin – Z-ca Naczelnika
5. Małodobry–Szlachta Anna – Skarbnik
6. Górecki Rafał – Sekretarz
7. Małodobry Marta - Gospodarz
8. Mirek Leszek – Członek
Komisja Rewizyjna
1. Grzybowski Dariusz – Przewodniczący
2. Nadolski Łukasz – Sekretarz
3. Pobożniak Jolanta – Członek

 

 

OSP Siedlec – rys historyczny
Pierwsza wzmianka o działalności pożarniczej mieszkańców z Siedlca pochodzi już z roku 1846 i zawiera podziękowania za udział w gaszeniu pożarów. Podobne podziękowanie pochodzi z 1848 roku, a dotyczy udziału grupy mieszkańców w gaszeniu miejscowego młyna. W kronice Szkoły Podstawowej w Siedlcu opisano udział drużyny strażackiej w gaszeniu pożaru dworu w 1916 roku, niestety nie wynika z nich, kiedy założono jednostkę w Siedlcu. Z pism kierowanych do ojców karmelitów w Czernej wynika, że OSP w Siedlcu powstała lub została reaktywowana w 1923 roku. I właśnie rok 1923 przyjmuje się jako ten, w którym straż zaczęła swą oficjalną działalność.
Pierwszy skład Zarządu to:
Wróbel Marian – prezes
Wróbel Franciszek – komendant
Strzelichowski Wojciech – instruktor
Hanbeustock Leon – skarbnik
Na wyposażeniu druhowie mieli początkowo wiadra, beczkę na wodę, a dzięki uprzejmości mieszkańców konie i powóz wypożyczali z dworu. Od 1925 roku na stanie jednostki znajduje się ręczna pompa tzw. kiwajka. Przy pomocy ojców karmelitów z Czernej druhowie budują remizę, która w 1935 roku zostaje oddana do użytku poświęcona. W 1952 roku straż zostaje doposażona w motopompę PO-3, którą razem z beczką wozi ciągnik z przyczepą, a jest on wypożyczany z Kółka Rolniczego. Druhowie z Siedlca działali tak aż do 1974 roku, kiedy to z własnych środków zakupują samochód pożarniczy LUBLIN. Następnym wozem bojowym był STAR 26, a od 2004 do 2018 roku posiadaliśmy samochód STAR 244. W 2018 roku na wyposażenie otrzymujemy samochód STAR 266 GBA 2,5/1,6, który dotychczas był w użytku w OSP Wola Filipowska. W 2020 roku do naszego wyposażenia dołącza samochód lekki ratownictwa technicznego FORD Transit, który do tego czasu był na wyposażeniu jednostki OSP Krzeszowice.
W 2010 roku w użyczenie od Gminy Krzeszowice dostajemy budynek po Siedleckim Kółku Rolniczym, lokum jest bardzo mocno wysłużone i wymaga wielu remontów, ale staje się długo wyczekiwaną siedzibą OSP Siedlec. Po wielu latach oraz przy wielkiem wsparciu Gminy Krzeszowice oraz sponsorów budynek, sala oraz sanitariaty zostają całkowicie wyremontowane, dzięki czemu należycie służą siedleckim strażakom.

 

W 2018 wyremontowany zostaje plac dookoła remizy. Powstaje siłownia na powietrzu oraz teren zielony. W 2020 roku druhowie OSP Siedlec zakupują mały garaż, w którym mieści się mały samochód ratownictwa technicznego.
W 2013 roku druhowie OSP Siedlec doczekali się długo wyczekiwanego sztandaru OSP, a w 2018 roku, podczas jubileuszu 95-lecia, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu została odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Opis działalności OSP Siedlec
Jednostka OSP w Siedlcu swoim terenem działania obejmuje trzy sołectwa: Siedlec, Dubie i Żary. Oprócz najważniejszej dla OSP działalności ratowniczo-gaśniczej wykonujemy również szeroko rozumianą działalność statutową, a wśród niej prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska i ekologii oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej oraz bardzo ważna dla nas edukacja dzieci i młodzieży. Warto wspomnieć, że przy OSP Siedlec działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która angażuje się we wszystkie aspekty działalności jednostki. Dzięki swojemu zaangażowaniu w 2019 roku MDP Siedlec zdobywa II miejsce w konkursie Na Najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Województwa Małopolskiego.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu organizuje wiele inicjatyw kulturalnych oraz, co bardzo ważne prowadzi, kronikę OSP oraz kronikę MDP. Jest to jedna z nielicznych kronik w województwie małopolskim, która w całości prowadzona jest przez druhów MDP. Angażujemy się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, takie jak Dni Dziecka, Mikołajki czy festyny. Prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy oraz ochrony ppoż.