przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki
logo Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach

Ochotnicza Straż Pożarna Krzeszowice
ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice
tel/fax : 12 282 01 38
tel. kontaktowy - 784 384 020
www.ospkrzeszowice.pl

 

Nr w KRS:0000132381
Data rejestracji: 6.01.2005 r.

Zarząd
1. Mirek Stanisław – Prezes
2. Nesterak Tomasz – V-ce Prezes, Naczelnik
3. Mirek Bartosz – Z-ca Naczelnika
4. Pasierbiewicz Konrad – Sekretarz
5. Klatecki Piotr – Skarbnik
6. Mikołajski Krystian – Gospodarz
7. Izdebski Łukasz - Członek
Komisja Rewizyjna
1. Polaczek Przemysław – Przewodniczący
2. Kościelny Mikołaj – Sekretarz
3. Górecki Marian – Członek

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach – rys historyczny.
Zebranie założycielskie organizacji „ Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach” odbyło się 16 grudnia 1890 r. Zapisano wtedy 44 osoby. Pierwszy zachowany raport z zapisem pogotowia – służby nocnej nosi datę 21 kwietnia 1891 r. i ta data, świadcząca o podjęciu służby, jest uznana za początek działalności  Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach. 
Lata 1891-93 to czas wyposażania w sprzęt i umundurowanie. W księdze inwentarzowej, założonej 30 czerwca 1893 r. zapisano sikawkę na czterech kołach, osprzęt do sikawki, beczkowóz, drabiny, pasy z karabinkami i toporkami, hełmy i umundurowanie bojowe /płócienne/. W 1892 r gaszono 6 pożarów, w tym największy w dniu 30 lipca w Zabierzowie, dokąd udało się 28 strażaków z dwoma beczkowozami i sikawką na podwoziu. Pojazdy były ciągnięte przez sześć par koni. Dojechano w godzinę i 50 minut. Zdecydowana akcja krzeszowickich strażaków trwająca 7 godzin uratowała wieś przed całkowitym spaleniem. Otrzymano za to list pochwalny Namiestnictwa C.K. 
W 1907 roku został ufundowany sztandar, który, po przeróbkach, uzupełnieniach i niezbędnych zabiegach konserwatorskich jest używany do dziś. Pierwszą pompę motorową zakupiono w 1931 roku, poświęcono 5 lipca 1931. W 1932 roku został zorganizowany żeński oddział  „pożarniczo-gazowo-samarytański” w którym służyło 12 kobiet. W latach 30-tych przy OSP działał także 20-to osobowy teatr amatorski. 
W czasie II wojny strażacy pełnili „pogotowia nocne” i dyżury na wieży kościelnej. Okres 1945-1981 to czas niewyróżniającej się działalności i okresowo podejmowanych starań o uzyskanie lub wybudowanie remizy, zresztą bez rezultatu. Po obchodach 100 –lecia istnienia straży nastąpił sprzyjający klimat współdziałania, co zaowocowało wybudowaniem strażnicy na miarę XXI wieku i wyposażeniem nie gorszym niż jednostki z PSP.

zdjęcie pojazdu straży pożarnej

Prezesi OSP Krzeszowice:
hr. Andrzej Potocki, hr. Artur Potocki, Karol Mos, Kazimierz Małodobry, Władysław Korpała, Jacek Banach, Ludwik Brykner, Stanisław Szarek, Marian Klocek, Władysław Ziębiński, Katarzyna Kowal.

Charakterystyka OSP Krzeszowice
Strażacy - ratownicy z OSP Krzeszowice są wyszkoleni i wyposażeni do prowadzenia samodzielnie wszystkich rodzajów akcji oprócz ratownictwa nawodnego.

zdjęcie innego modelu pojazdu straży pożarnej

Straż dysponuje pięcioma samochodami, w tym 3 gaśnicze (ciężki, średni i lekki) samochód ratownictwa technicznego i samochód-drabina.

Więcej informacji można znaleźć na www.ospkrzeszowice.pl

 

 

Strażacy - ratownicy i pozostali członkowie OSP Krzeszowice: Piotr Bałuszek, Marcin Bazarnik, Antoni Ber, Wojciech Czarny, Kazimierz Garlacz, Robert Gój,  Mirosław Hrycaniuk, Agnieszka Izdebska, Maciej Kasprzyk, Piotr Klatecki,Artur Kłeczek, Agnieszka Kosno, Mikołaj Kościelny, Piotr Krok,Edwin Mazurkiewicz, Ewelina Mikulska, Bogusława Mirek, Elżbieta Mirek,  Jakub Mirek,Paweł Mirek, Stanisław Mirek, Barbara Molik, Adrian Mosz, Michał Piech, Zbigniew Pochroń, Przemysław Polaczek, Rafał Sieprawski, Zygmunt Stachowski, Piotr Tomczyk,Patryk Zawadzki,Marcin Wróbel, Emilia Ziąbek, Władysław Ziębiński.