przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Antoniny, Izydory, Jana
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
przejdź do stopki

Ochotnicza Straż Pożarna
Paczółtowice 317, 32-065 Krzeszowice
Numer w KRS: 2613/1275
Data rejestracji: 27.12.1999 r.

Zarząd OSP w Paczółtowicach :
1.    Wójcik Bernadetta – Prezes tel. 501-527-213
2.    Wójcik Paweł – V-ce Prezes, Naczelnik
3.    Hrabia Mariusz – V-ce Prezes,
4.    Kwaśniewska Anna  – Z-ca Naczelnika
5.    Wójcik Piotr – Sekretarz
6.    Sosur Sławomir – Skarbnik
7.    Molik Fryderyk – Gospodarz


Komisja Rewizyjna :
1.    Glanowska Dorota  – Przewodniczący
2.    Długosz Justyna – Członek
3.    Rzewuska Izabela - Członek

Cele statutowe:

  • zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie  z instytucjami i stowarzyszeniami
  • branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
  • rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu.

Opis działalności:
OSP w Paczółtowicach działa od 1939 roku. 
Jednostka uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zawodach sportowo-pożarniczych.
Pracuje społecznie na rzecz środowiska lokalnego.
W ostatnich latach udało się pozyskać nowy budynek remizy i samochód pożarniczy. Jednostka otrzymała także sztandar.