przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki

Ochotnicza Straż Pożarna Miękinia
Miękinia 308, 32-065 Krzeszowice
tel. kontaktowy - 12 282 01 95

Nr w KRS: 0000150922
Data rejestracji: 

Zarząd
1. Ostachowski Andrzej – Prezes
2. Rozmus Mariusz – V-ce Prezes, Naczelnik
3. Lasoń Stanisław – V-ce Prezes
4. Kwaśniewski Witold – Z-ca Naczelnika
5. Widacha  Piotr – Sekretarz
6. Rozmus Agata – Skarbnik
7. Mucha Agnieszka - Kronikarz
8. Komenda Andrzej – Gospodarz
9. Górecki Dariusz - Członek
Komisja Rewizyjna
1. Wójcik Czesław – Przewodniczący
2. Gregorczyk Lucyna – Sekretarz
3. Koryczan Stanisław – Członek

Cele statutowe:
Działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie klęsk żywiołowych - pożary, powodzie, wypadki drogowe.

Opis działalności:
OSP w Miękini powstała w 1927 r. Od roku 1997 jednostka jest członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada trzy samochody pożarnicze. Trzykrotnie zwyciężyła w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.
Ilość czlonków czynnych: 42.