przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska w 2017 roku - termin składania ofert upływa 21 lutego 2017 r. godz. 15.30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku - termin składania ofert upływa 21 lutego 2017 r. godz. 15.30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie wolontariatu w 2017 roku - termin składania ofert upływa 21 lutego 2017 r. godz. 15.30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie turystyki w 2017 roku - termin składania ofert upływa 21 lutego 2017 r. godz. 15.30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w 2017 roku - termin składania ofert upływa 21 lutego 2017 r. godz. 15.30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku - termin składania ofert upływa 16 lutego 2017 r. o godz. 15.30

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzeszowice na 2017 rok na zadanie pod nazwą: „Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej”.  Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie działania na rzecz seniorów (50+) w 2017 roku -

termin składania ofert  upływa 9 stycznia 2017 r. o godz. 17.00

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku -termin składania ofert  upływa 9 stycznia 2017 r. o godz. 17.00

 

DRUKI DO POBRANIA