przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Bernarda, Martyny, Waleriana
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:


- Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – termin składania ofert upływa 28 grudnia 2017 roku o godz. 15.30

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1389794,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

- Upowszechnianie kultury fizycznej – termin składania ofert upływa 28 grudnia 2017 roku o godz. 15.30

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1389709,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie.html

- Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1399093,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html

- Wolontariat

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1399106,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

 - Ekologia i ochrona środowiska, z zakresu:

- Edukacji ekologicznej mieszkańców gminy oraz włączania ich do działań o charakterze proekologicznym,

- Ochrony pszczoły miodnej na terenie Gminy Krzeszowice

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1399111,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html
 
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1399179,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html


- Działanie na rzecz seniorów (50+)

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1399172,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

 
- Turystyka

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1399202,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzeszowice na rok 2018, na zadanie pod nazwą:"Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki selektywnej - powierzenie zadania"

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzeszowice na rok 2018, na zadanie pod nazwą:"Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodziezy w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej - współfinansowanie zadania"