przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:

Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2219276,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html
Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2219279,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2219282,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2219286,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-b.html
Działanie na rzecz seniorów
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2219285,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Oferty na realizację zadań publicznych w w/w dziedzinach należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2023 roku do godz. 15.30.