przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:


Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047005,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047027,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047012,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Wolontariat
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047019,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

Działanie na rzecz seniorów (50+)
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047017,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Oferty na realizację zadań publicznych w w/w dziedzinach należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2022 roku do godz. 14.00.