przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Sławy, Sławosza, Żelisławy
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:


Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047005,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047027,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047012,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Wolontariat
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047019,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

Działanie na rzecz seniorów (50+)
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2047017,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Upowszechnianie kultury fizycznej
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2049471,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

Turystyka
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2049469,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

Ekologia i ochrona środowiska
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2049468,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html

Pomoc społeczna

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 14 lutego do 31 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu „OdNowa dla Ciebie” w okresie od 14 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r.