przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Kamili, Kamila, Marcelego
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał, burze
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:

Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869741,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1891173,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-kultu.html

Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869852,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1894905,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-turys.html

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869844,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1891169,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-dzial.html

Wolontariat

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869829,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1898276,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-wolon.html

Działanie na rzecz seniorów (50+)

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869805,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1896410,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-dzial.html

Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1870147,ogloszenie-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-dziedzinie-profil.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1887599,zarzadzenie-nr-502021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia16-lutego-2021-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-.html 

Upowszechnianie kultury fizycznej

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873065,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1894918,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-upows.html

Turystyka

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873069,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1894905,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-turys.html

Ekologia i ochrona środowiska

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873071,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1894909,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-turys.html

Ekologia i ochrona środowiska z zakresu ochrony zwierząt łownych i środowiska ich bytowania

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1896412,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-2021r-w-dziedzin.html

Ekologia i ochrona środowiska z zakresu ochrony pszczoły miodnej

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1891175,uniewaznienie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzini.html

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 14.05.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod tytułem „OdNowa dla Ciebie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.

Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Aktywizacja zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod tytułem „OdNowa dla Ciebie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1. 


AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
ZARZĄDZENIE NR 113/2021BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICEz dnia 14.05.2021r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społecznauczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wKrzeszowicach pod tytułem „OdNowa dla Ciebie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.

ZARZĄDZENIE NR 154 /2021 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: pn. „Aktywizacja społeczna uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod tytułem „OdNowa dla Ciebie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1