przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Almy, Cezarego, Jarosława
Ryzyko wystąpienia przekr. poziomu informowania - pył zawieszony PM10 ( 25 lutego)
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:

Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869741,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869852,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869844,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Wolontariat

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869829,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

Działanie na rzecz seniorów (50+)

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869805,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1870147,ogloszenie-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-dziedzinie-profil.htmlhttps://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1870147,ogloszenie-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-dziedzinie-profil.html

Upowszechnianie kultury fizycznej

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873065,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

Turystyka

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873069,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

Ekologia i ochrona środowiska

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873071,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html

.