przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Anieli, Kasrota, Soni
UWAGA - NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO UM: 55 86120003 0010 0000 0042 0036 Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki, oblodzenie
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:

Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869741,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1891173,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-kultu.html

Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869852,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1894905,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-turys.html

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869844,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1891169,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-dzial.html

Wolontariat

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869829,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1898276,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-wolon.html

Działanie na rzecz seniorów (50+)

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1869805,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1896410,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-dzial.html

Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1870147,ogloszenie-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-dziedzinie-profil.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1887599,zarzadzenie-nr-502021-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia16-lutego-2021-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-.html 

Upowszechnianie kultury fizycznej

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873065,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1894918,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-upows.html

Turystyka

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873069,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1894905,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-turys.html

Ekologia i ochrona środowiska

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1873071,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1894909,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-turys.html

Ekologia i ochrona środowiska z zakresu ochrony zwierząt łownych i środowiska ich bytowania

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1896412,wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-2021r-w-dziedzin.html

Ekologia i ochrona środowiska z zakresu ochrony pszczoły miodnej

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1891175,uniewaznienie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzini.html