przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Łukasza, Kai, Nastazji
przejdź do stopki

Zadanie publiczne wynikające z Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszowice na lata 2022 – 2025 - wypoczynek letni

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2387665,zarzadzenie-nr-132024-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-08-stycznia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia.html

Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2389254,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html
Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2389278,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2389275,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html
Działanie na rzecz seniorów
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2389281,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Upowszechnianie kultury fizycznej
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2393711,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

Turystyka
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2393714,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

Ekologia i ochrona środowiska
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2393719,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html