przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Łukasza, Kai, Nastazji
przejdź do stopki

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w następujących dziedzinach:

 Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1710124,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-k.html

 Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1710136,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-p.html

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1710154,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

 Wolontariat

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1710158,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-w.html

 Działanie na rzecz seniorów (50+)

https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1710166,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-d.html

Upowszechnianie kultury fizycznej
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1713196,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-u.html

Turystyka
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1713226,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-t.html

Ekologia i ochrona środowiska
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1713247,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-gminy-krzeszowice-w-dziedzinie-e.html