przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Hanny, Klementyny, Łukasza
przejdź do stopki

Miękinia 180, 32-065 Krzeszowice

tel. 502 27 08 22

e-mail:

KRS 000059814, data wpisu:10.12.2015

SKŁAD ZARZĄDU:
Mirosław Kłosowski - Prezes Zarządu
Andrzej Ostachowski - Zastępca Prezesa Zarządu
Agata Kuczara - Sekretarz
Julitta Liszka - Noworyta - Skarbnik
Czesław Wójcik - Członek Zarządu

Cele statutowe:

- Upowszechnianie,rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczności wsi Miękinia w zakresie, kultury, edukacji,zdrowia

-Promocja pozytywnego wizerunku wsi Miękinia    

- Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych  zdrowotnych mających na celu rozwój wsi Miękinia

- Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych

- Działanie na rzecz środowiska naturalnego i ochrony przyrody   

- Aktywizacja ludzi młodych      

- Pielęgnowanie tradycji szkoły