przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Arety, Marty, Marcina
przejdź do stopki

Numer w KRS: 0000400609
Data rejestracji: 4 listopada 2011
Nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego
 
Skład Zarządu: 

  • MONIKA DUDEK, prezes zarządu
  • BARBARA DEC, członek zarządu

Cele statutowe: 

  • propagowanie i realizowanie idei szeroko pojętego rozwoju osobistego 
    i zawodowego kobiet, ich dzieci oraz rodzin, szczególnie tych, zamieszkałych na obszarach wiejskich oraz rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców regionów, na obszarach, których działa Fundacja,
  • planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi i stałego podnoszenia poziomu życia ich mieszkańców, 
  • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także krzewienie idei regionalizmu, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Opis działalności, osiągnięcia, ilość członków itp.:
Jednym z pierwszych projektów Fundacji jest utworzenie internetowej bazy aktywnych, twórczych kobiet, działających i tworzących w gminie Krzeszowice, umożliwienie wymiany kulturalnej i społecznej między nimi oraz zorganizowanie ich spotkania i kiermaszu przy okazji obchodów Dnia Kobiet.