przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Celiny, Hilarego, Janusza
przejdź do stopki

Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini

Miękinia 426, 32-065 Krzeszowice

www.miekinia.eu

Telefon kontaktowy: 603-930-767, 698-638-130

Rok założenia: 2019
KRS 0000768231
Status prawny organizacji: Stowarzyszenie
Organizacja pożytku publicznego: nie

Zarząd:
Rafał Dudek – Prezes Zarządu
Małgorzata Klimek – Wiceprezes Zarządu
Magdalena Banduła-Janowicz – Członek Zarządu
Iga Godyń – Członek Zarządu
Mariusz Kłeczek – Członek Zarządu

Zakres działalności: ochrona środowiska, turystyka, rozwój lokalny

Podstawowe cele statutowe:
1. Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju gminy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
2. Ochrona środowiska, podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach wiejskich, promocję zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
3. Rozbudzenie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
4. Wspieranie edukacji na terenach wiejskich, podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych.
5. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja.
6. Wspieranie rozwoju ekonomicznego gminy.
7. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny odnawialnych źródeł energii.
8. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.