przejdź do treści
Odkryj Krzeszowice
Dzisiaj imieniny:
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
przejdź do stopki
  • Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Krzeszowicach
    pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

Numer w KRS: 0000088851 - numer Okręgu Małopolskiego PZN - posiada status organizacji pożytku publicznego.
Data rejestracji: 16 listopada 1994 r.

Skład Zarządu Koła:

  • Barbara Cekiera - Wiceprezes
  • Tadeusz Wojas - Sekretarz
  • Helena Chmiel - Przedstawiciel członków koła

Cele statutowe:

  1. Społeczna integracja, rehabilitacja, wyrównywanie szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.
  2. Reprezentacja swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego i innych instytucji.

Opis działalności:
Koło liczy 33 członków. Zrzesza osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie z tytułu wady wzroku (stopień znaczny lub umiarkowany). Do sukcesów Zarządu Koła należy udźwiękowienie sygnalizacji świetlnej na ternie miasta Krzeszowice, oznakowanie niektórych budynków użyteczności publicznej ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym, organizowanie imprez integracyjnych dla członków Koła.